Författare: Admin

  • NÅGRA AV VÅRA STYRKOR…

    STYRENTREPRENAD Utför styrentreprenader där vi bl.a. tar hand om projektering, konstruktion, programmering och driftsättning. SYSTEMINTEGRATION Vi hjälper dig att sammankoppla de olika systemen i din fastighet, t.ex. fjärrvärmecentral, värmepumpar, ventilationsaggregat m.m. MÄTINSAMLING Samla alla dina mätvärden som t.ex. trådlösa rumsgivare, energimätare via Mbus, Modbus, Bacnet m.m och integrera i ditt redan befintliga eller nya system…